Profil humanistyczny z elementami psychologii i filozofii w Liceum Korczaka

2023-01-15 | Aktualności

W Liceum Korczaka w Warszawie będą dwa profile edukacyjne – humanistyczny oraz ścisły. To odpowiedź na potrzeby warszawskich nastolatków, którzy poszukują edukacji licealnej praktycznej i dającej przygotowanie do życia i kariery zawodowej. Zespół liceum dopracował ofertę edukacyjną po badaniach potrzeb uczniów i rodziców, przedstawiając założenia profilu humanistyczno-społecznego.

Zakłada on rozszerzoną naukę języka polskiego, historii oraz filozofii. „Dużą wagę przywiązujemy do sztuki, by rozwijać twórcze zdolności uczniów. Chcemy uczyć przez sztukę i doświadczenie, nie zaś przez zapamiętywanie. Uczniowie będą mogli uczestniczyć m.in. w warsztatach teatralnych i plastycznych z udziałem zaproszonych do współpracy artystów” – zapowiada Dyrektor dr Roman Grzejszczak

Istotnym elementem kształcenia w tym profilu będzie samowiedza w oparciu o wiedzę z zakresu psychologii. Mocne strony uczniów oraz obszary do rozwoju będą diagnozowane podczas warsztatów psychologicznych poświęconych rozwojowi osobistemu. Tutoring pozwoli zaś na wsparcie uczniów w rozwoju osobistym, zgodnie z ich zainteresowaniami, zasobami i predyspozycjami oraz pomoże w zaplanowaniu ich własnej drogi edukacyjno – zawodowej i osiągnięciu samodzielności.