Korczakowski profil STEM dla umysłów ścisłych

2023-01-22 | Aktualności

Nie możemy przewidzieć, jak będzie wyglądał świat za 10, 20 czy 30 lat. Nie ma jednak wątpliwości, że zmienią go nowe technologie i wynalazki, które wpłyną także na przyszłość rynku pracy. Także w Polsce potrzebujemy specjalistów zajmujących się projektowaniem nowatorskich rozwiązań. Dlatego w Liceum Korczaka powstaną klasy o profilu STEM.

Profil STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) zakłada rozszerzony zakres kształcenia w zakresie matematyki, biologii, fizyki, technologii i programowania. Uczniowie otrzymają m.in. możliwość praktycznej nauki programowania i tworzenia aplikacji. Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczna naukę matematyki i podstaw ekonomii.

Profil ten ma rozwijać takie cechy jak kreatywność, pomysłowość, umiejętność krytycznego myślenia i wychodzenia poza utarte schematy. Na zajęciach uczniowie będą doskonalić umiejętność stawiania hipotez i weryfikowania ich poprzez doświadczenie.

Metodą przewodnią będzie projekt badawczy, w którym integracja przedmiotów akademickich jest wstępem do rozwiązań z obszarów biotechnologii i inżynierii, a matematyka i informatyka są narzędziami ułatwiającymi analizę wyników i dochodzenie do końcowych rozwiązań. Także w tym profilu kształcenia rozwój osobisty będzie wsparty przez warsztaty psychologiczne.