Adam Nyckowski o holistycznym, korczakowskim systemie edukacyjnym

Realne zmiany w świecie dzieją się wtedy, kiedy łamie się schemat. Poszukuje się nowych rozwiązań lub stawia sobie i innym pytania, których dotąd nikt nie zadał. Właśnie tak stara się podchodzić do swojej misji Uczelnia Korczaka, kształcąc nauczycieli, którzy następnie pracują w szkołach.

Efektywne uczenie się i efektywne nauczanie innych jest w centrum naszych zainteresowań. Zwłaszcza, że dostęp do informacji stał się dziś powszechny, i zmienia się model szkoły. „Sposób w jaki przekazujemy wiedzę studentom nie jest tylko teoretycznym konstruktem: studenci mają realną szasnę poznać pracę nauczyciela od podszewki w prowadzonych przez Uczelnię Korczakowskich Szkołach Marzeń” – mówi Adam Nyckowski, wykładowca na Uczelni Korczaka, nauczyciel i wychowawca.

Podstawówki i Licea Korczaka działają w oparciu o autorską metodę stworzoną przez wykładowców akademickich i nauczycieli. Jest ona współczesną odpowiedzią na założenia pedagogiczne Janusza Korczaka i skupia się na tym, by kształcić młodych ludzi w duchu partnerstwa, wzajemnego poszukiwania ścieżek dojścia do celu, realnej, a nie deklaratywnej demokracji uczniowskiej. Jak mówił Korczak: dzieciństwo nie jest pośrednim etapem człowieczeństwa. Model Korczakowskiej Edukacji to holistyczny, spójny model edukacji, sprawdzony przez lata praktyki.

Adam Nyckowski – wykładowca akademicki Uczelni Korczaka, wychowawca, redaktor naczelny kwartalnika „Zupełnie inny świat”.