Jak na Uczelni Korczaka podchodzimy do kształcenia nauczycieli?

Każdy nauczyciel w szkole boryka się z kilkoma kwestiami: jak utrzymać dyscyplinę i atmosferę pracy w klasie, jak dobrze przekazywać treści w sposób ciekawy i nowoczesny dla uczniów, tak by do nich trafiały i budziły zainteresowanie, jak prawidłowo współpracować z rodzicami i współpracownikami w placówce.

Marta Miłoń zajmuje się tymi obszarami edukacji zarówno teoretycznie – wykładając na studiach pedagogicznych na Uczelni Korczaka – jak i praktycznie, prowadząc zajęcia w Podstawówkach Korczakowskich – Korczakowskich Szkołach Marzeń. „Nad wszystkimi tymi obszarami praktycznej pracy nauczycieli i wychowawców zajmujemy się na studiach pedagogicznych na Uczelni Korczaka, w duchu korczakowskiej myśli: „Nie ma dzieci, są ludzie”, nie tworząc barier, a raczej pole do współpracy. Stawiamy w naszych placówkach na jakość, dobrą relację i jasną komunikację – wszystko po to, by wspólnie zmieniać obliczę szkoły XXI wieku” – mówi.

W dzisiejszej szkole na ucznia czy uczennicę powinno się patrzeć przede wszystkim jako na dziecko uczące się. Jednak wielu nauczycieli w dalszym ciągu stosują tradycyjne metody polegające na przekazywaniu treści i wartości, które mają być zapamiętane i posłużyć do wykonywania zadań. Taki rodzaj edukacji jest wyraźnie przestarzały wobec uznanych współczesnych odkryć dotyczących procesu uczenia się – uważa Marta Miłoń. Niektóre metody nauki, takie jak wykłady czy transkrybowanie z tablicy, nie rozwijają umiejętności kognitywnych ani praktycznych. Dlatego edukacja w korczakowskim duchu stawia na aktywnoścć uczniów i ich rozwój osobisty, jako indywidualnej osób świadomych tworzenia relacji i interakcji społecznych z innymi.

Marta Miłoń – wykładowca akademicki Uczelni Korczaka, czynna zawodowo nauczycielka w Korczakowskiej Szkole Marzeń – Podstawówce Korczaka w Warszawie i innych placówkach edukacyjnych.