Kiedy Twoje dziecko może
potrzebować naszej pomocy?

Zgłoś się do nas, jeśli zaobserwujesz:

 • problemy z komunikacją
 • trudności w nauce
 • problemy z zachowaniem
 • trudności w relacjach z rówieśnikami, brak przyjaciela
 • ponadprzeciętne zdolności
 • emocje związane ze zmianą szkoły
 • problemy emocjonalne (takie jak: lękliwość, nadwrażliwość, agresja).

Głównym celem naszej placówki jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej oraz terapeutycznej, dzieciom i młodzieży, ich rodzicom, opiekunom.

W Poradni Korczaka oferujemy specjalistyczną pomoc i wsparcie dzieciom, młodzieży oraz rodzicom bez względu na miejsce zamieszkania.

Liceum Korczaka

Oferujemy Twojej rodzinie pomoc:

Konsultacje

 • Psycholog
 • Pedagog
 • Logopeda
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej
 • Terapeuci Biofeedback

Diagnoza

 • Psychologiczna
 • Pedagogiczna
 • Logopedyczna
 • Integracji Sensorycznej
 • Biofeedback

Zajęcia terapeutyczne indywidualne

 • Terapia psychologiczna
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia logopedyczna
 • Zajęcia Integracji Sensorycznej
 • Terapia bioofeedback

Zajęcia terapeutyczne grupowe

 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Terapia wg W. Sherborne

Korczakowska poradnia psychologiczno-pedagogiczna

zapewnia rodzinom prawo do uzyskania rzetelnej i profesjonalnej pomocy, świadczonej zgodnie z zasadami etyki zawodowej, gwarantuje poufność, życzliwość i podmiotowe traktowanie wszystkich członków rodziny.

Poradnia dba o podnoszenie jakości pracy, przywiązujemy szczególną wagę do warunków, w jakich świadczone są usługi i stale wzbogacamy warsztat pracy naszych specjalistów. Dysponujemy urozmaiconymi pomocami do zajęć terapeutycznych i wyrównawczych.

Liceum Korczaka