Beata Sala

Logopeda, glottodydaktyk z prawie 20-letnim doświadczeniem zawodowym, prowadzi konsultacje, diagnozy i terapię logopedyczną z pacjentami między innymi z dyslalią i opóźnionym rozwojem mowy. Zajmuje się korygowaniem zaburzeń i wad wymowy, przywracaniem mowy w przypadku jej braku, wyrównywaniem opóźnień rozwoju mowy, wypracowaniem odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej, likwidacją przyczyn i skutków pierwotnych oraz skutków wtórnych; psychologicznymi i pedagogicznymi konsekwencjami zaburzeń mowy. Pracuje z dziećmi zdrowymi, jak i z orzeczeniami o różnym typie niepełnosprawności czy chorobami genetycznymi, sporadycznie z osobami dorosłymi.

Karolina Gawdzik

Psycholog kliniczny, certyfikowany Trener TUS (Treningu Umiejętności Społecznych), Trener Zastępowania Złości Agresji i Emocji Trudnych, Terapeuta Ręki i Stopy I i II stopnia. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Ukończyła liczne kursy, szkolenia związane m.in. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dzieci. Na co dzień pracuje z dziećmi zarówno normatywnymi jak i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Psychologia jest jej pasją. Stale dokształca się w tym obszarze oraz poszerza wiedzę teoretyczną oraz praktyczną.

Kamila Dróżdż

Pedagog specjalny, psycholog kliniczny, zajmuje się konsultacją, diagnozą i terapią pedagogiczną oraz psychologiczną z pacjentami między innymi z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną, depresją a także wieloma innymi zaburzeniami. Terapeuta ręki I i II stopnia oraz Trener treningu umiejętności społecznych. Pracuje z dziećmi zdrowymi, jak i z orzeczeniami o różnym typie niepełnosprawności czy chorobami genetycznymi, sporadycznie z osobami dorosłymi.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej. W terapii skupia się na holistycznym podejściu do pacjenta – stosuje elementy zabawy w pracy z dziećmi. Prowadzi konsultacje oraz terapię pedagogiczną, a także psychologiczną z pacjentami o różnych potrzebach wsparcia.

Prywatnie malarka i podróżniczka na pełen etat.

Korczakowska poradnia psychologiczno-pedagogiczna

zapewnia rodzinom prawo do uzyskania rzetelnej i profesjonalnej pomocy, świadczonej zgodnie z zasadami etyki zawodowej, gwarantuje poufność, życzliwość i podmiotowe traktowanie wszystkich członków rodziny.

Poradnia dba o podnoszenie jakości pracy, przywiązujemy szczególną wagę do warunków, w jakich świadczone są usługi i stale wzbogacamy warsztat pracy naszych specjalistów. Dysponujemy urozmaiconymi pomocami do zajęć terapeutycznych i wyrównawczych.

Liceum Korczaka